İMAM HATİPLİLER HAFTASI KUTLU OLSUN

İMAM HATİP LİSELERİNİN 68.KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

İmam Hatip Liselerinin ilk nüvesi, Osmanlı Devleti’nin son döneminde vaiz yetiştirmek amacıyla 28 Aralık 1912’de açılan medresetü’l-vaizînile imam ve hatip yetiştirmek üzere 1913’te açılan medresetü’l-eimme ve’l-hutebâ’dır. Bu iki medrese 1919’da medresetü’l-irşad adıyla birleştirilir.

4 yıllık bir okul olarak planlanan imam hatip mektepleri, sadece 29 yerde açılır; ancak 1932’ye kadar bunlarınhepsi kapatılır. Dahası din dersleri öğretim kurumlarının programından çıkarılır.

Ahmet Hamdi Akseki’nin 1950’de Meclis’e sunacağı din tedrisatı ve dini müesseseler raporunda ise:“Çocuklarımızın gençlerimizin her türlü yabancı ve menfi tesirlere bundan sonra da mukavemet edebilmeleri için kendilerine İslâm dininin esaslı ve ciddi bir surette talim ve telkin edilmesi artık bir zarurettir”denecektir.

Nihayet, yapılan yeni hukuki düzenlemeyle 1949 yılında imam hatip kursu açılır.Emekli edebiyat öğretmeni,Mahmut Celalettin Ökten, uzun süredir hazırladığı İmam Hatip Okulları projesini 1950’de iktidara gelen Demokrat Parti’nin Milli Eğitim BakanıTevfik İleri’yetakdim eder.İleri’nin projeyi onaylaması ile imam hatip okulları, 1951-52 döneminde dört yıllık okullar olarak İstanbul, Ankara, Konya, Adana, Isparta, Kayseri ve Kahramanmaraş’ta eğitime başlar.

1954-1955 ders yılında,yedi yıllık imam hatip okulları, eğitim tarihimizdeki yerini alır.Şu an dini ve müspet ilimleri birleştiren tek örnek olan imam hatip okullarımızın, sadece Türkiye’de değil,tüm dünyada islam'ın yeniden tarihin aktif öznesi haline gelmesi için verilen diriliş mücadelemizeöncülük edecek şekilde donatılmaları öncelikli görevimiz olmalıdır.

Bir asrı geride bırakan bu birikim, önümüzdeki zamanlarda da hem içinde bulunduğu topluluğa hem de örnek bir model oluşuyla insanlığa ciddi katkılar sunmanın yanı sıra islam’ın doğru bir şekilde öğretildiği ve samimi bir şekilde yaşandığı ortamlar oluşturmaya devam edecektir. Karanlık günlerin içinden geçerken gelecek nesillere aydınlık ufuklar açan ve okullarımızın kurulmasında, açılmasında ve geliştirilmesinde emeği olan başta Merhum Başbakan Adnan Menderes ve Celaleddin Ökten Hoca’yı, Tevfik İleri’yi, bu güzide okulların temelini atan ilim yayma cemiyeti’nin kurucularını ve bu okulların var olması için her türlü fedakarlığı göstererek maddi manevi desteğini esirgemeyen bütün önder ve öncülerimizi her daim olduğu gibi minnetle yâd ediyor, vefat edenleri rahmetle anıyoruz. İlim ve irfanın samimiyetle buluştuğu bu güzide eğitim yuvalarının mezunu, mensubu ve hadimi olmakla iftihar ediyor ve zor dönemlerde bu hizmeti sahiplenen, yeniden can suyu vererek okullarımızı ayağa kaldıran tüm İmam Hatip sevdalılarını saygı ve şükranla hatırlıyoruz. 68. yılını kutladığımız İmam Hatip Okulları, kendi medeniyet köklerinin yanı sıra inanç ve değerleri konusunda herhangi bir mahcubiyet duymayan, düşünce, fikir ve inançlarını onurla ifade eden, kendinden emin, kararlı ve donanımlı bir neslin yetişmesi için her daim var olacaktır. Niteliğimizi ve istikametimizi koruyan, kollayan bizi bize döndüren, ruhumuzu ve aşkımızı her dem diri tutan bir anlayışla İmam Hatip davasında samimiyetle yolumuza devam edeceğiz.”

68. yılını kutladığımız imam hatip okullarımızın kıyamete kadar nice asırları Kur’an’ın ve İslam’ın nuruyla aydınlatmasını ve insanlığın ruhunu ve gönlünü bu aşkla kuşatabilmesini rabbimizden niyaz ediyoruz.